Sv.Martin

Feb
2013
25

Očakávajú pomoc samosprávy

Nemôžu dostať daňové uvoľnenie

Senec. V decembri sme informovali o tom, že v obci Svätý Martin, ktorá je súčasťou mesta Senec podali sťažnosť u vedenia mesta vo veci zvýšenia daní. Vlani mali ešte 50 percentné daňové zvýhodnenie, mesto ale v súlade so zákonom o miestnych daniach zrušilo daňové zvýhodnenie. V zákone je ustanovené, že daňové zvýhodnenie môžu dostať len mestské časti, alebo samostatné katastrálne jednotky. V zákone je aj definícia  pojmu mestskej časti. Za mestskú časť môžu označiť len tú lokalitu, kde býva aspoň 5 percent daňovníkov.

Vo Svätom Martine býva 173 obyvateľov, podľa koncoročných dát má Senec 17 407 občanov, takže obyvatelia Sv. Martina predstavujú len 1 percento daňovníkov. Nie je možné, aby obec, ktorá je vzdialená asi 7 kilometrov od Senca tvorila samostatnú mestskú časť. Obyvatelia obce musia platiť tie isté dane, ktoré platia obyvatelia mesta. A to napriek tomu, že úroveň služieb ani zďaleka nedosahuje úroveň tých, ktoré sú dostupné v meste.
V obci funguje jedna súkromná materská škôlka, nemajú kanalizáciu, ani obchody. „Cítime sa znevýhodnený, očakávali by sme, aby sa o nás mesto postaralo a pomáhalo nám pri riešení problémov.”- povedala Mária Leľová, obyvateľka Sv. Martina, ktorá už viackrát bránila záujmy obyvateľov malej dedinky.

„Vo Sv. Martine nie je vybudovaná kanalizácia. Mesto sa však zaujíma o projekty Európskej únie. Podľa našich informácií Ministerstvo životného prostredia vypíše výzvu s takýmto predmetom. Mesto sa vždy snaží reagovať na výzvy a získať tak finančné prostriedky na projekty.”- povedala Martina Ostatníková, hovorkyňa mesta. „O investíciách rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa potrieb Sv. Martina. Nedávno rekonštruovali časť hlavnej cesty vedúcej do Sv. Martina, mesto prispelo aj na rekonštrukciu strechy kostola.”-pokračovala hovorkyňa. Leľová sa sťažovala na to, že cestu obnovili iba k skládke odpadov, ktorá je 5 kilometrov od Sv. Martina.
Dedinka Svätý Martin sa stala súčasťou mesta v roku 1999. V Martinskom lese, ktorý sa nachádza pri obci môžeme nájsť niekoľko druhov chránených rastlín a všetky pôvodné druhy dubov. Na decembrovej konferencií Senec – stáročia mesta odzneli prednášky aj o faune a flóre Martinksého lesa. „Je tu ticho, pekná príroda a dobrý vzduch, preto je tu život príjemný.”-povedala Leľová.

Zanechať odpoveď

Top